Nieuws

Hebben uw werknemers recht op de 30% regeling? Doe de check!

19-12-2019

Heeft u werknemers van buiten Nederland die in Nederland voor uw bedrijf werken? Of heeft u vanuit een bedrijf buiten Nederland medewerkers uitgezonden om in Nederland te werken? Dan maken deze werknemers waarschijnlijk extra kosten, bijvoorbeeld voor levensonderhoud of voor het inrichten van hun woning. Deze zogenoemde extraterritoriale kosten mag u als werkgever onbelast aan uw medewerkers vergoeden. Maar u mag er ook voor kiezen om 30% van het loon van uw buitenlandse werknemers, inclusief vergoeding, belastingvrij aan hen uit te betalen.

SALARISCRITERIUM

Een van de voorwaarden voor toepassing van de 30%-regeling, is dat de werknemer specifieke deskundigheid bezit. Aan deze voorwaarde wordt voldaan wanneer het fiscale loon, gedurende de gehele looptijd van de regeling – dus continu – voldoet aan het salariscriterium. Voor 2019 moet het fiscale loon meer dan 37.743 euro bedragen of meer dan 28.690 euro als het gaat om werknemers die jonger zijn dan 30 jaar en beschikken over een kwalificerende Master Degree.

VOLDOEN UW WERKNEMERS NOG AAN DE CRITERIA?

De Belastingdienst controleert of uw werknemers aan de vereiste voorwaarden voor toepassing van de 30%-regeling voldoen. Dit gebeurt aan de hand van de informatie die u via uw loonadministratie verstrekt. Mocht bij controle blijken dat het loon van de werknemer te laag is, dan wordt de 30%-regeling met terugwerkende kracht ingetrokken en kan niet meer worden toegepast. Daarom adviseren we u om in januari 2020 alvast te laten controleren of uw werknemers met een 30%-regeling voldeden aan de salariscriteria voor 2019. Tijdens de controle kunnen wij ook voor u nagaan of wij de toepassing van de 30%-regeling voor 2019 nog voor u kunnen optimaliseren. Dit zou kunnen leiden tot een besparing op uw loonkosten over 2019.

HULP NODIG?

Wilt u meer weten over wat Exterus voor uw organisatie kan betekenen bij het juist toepassen en/of optimaliseren van de salariscriteria 2019? Neem dan gerust contact met ons op. Wij ondersteunen u graag. Wij zijn Exterus.

Terug naar het overzicht

Wilt u een expert spreken voor uw grensoverschrijdende arbeidszaken?

Vraag een gratis adviesgesprek aan