Blogs

Ik wil buitenlandse werknemers aannemen. Welke werk- en verblijfs­vergunningen heb ik nodig?

27-11-2020

Het allerbelangrijkste: start de aanvraagprocedure voor werk- en verblijfsvergunningen zo snel mogelijk. Dit lijkt misschien voor de hand liggend, maar laat ingediende aanvragen leiden geregeld tot uitstel van de indiensttreding van toekomstige werknemers. Zelfs hier in Nederland, waar het immigratiesysteem nog relatief eenvoudig is.

Werknemers uit de EER en Zwitserland

Welke vergunning u nodig hebt voor uw nieuwe werknemer hangt af van verschillende factoren, waarvan de nationaliteit de belangrijkste is. Als de werknemer uit een land komt dat deel uitmaakt van de EER (Europese Economische Ruimte, bestaande uit de EU plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) of Zwitserland, hoeft u niet veel te doen, want er zijn voor deze landen afspraken gemaakt die het vrije verkeer van werknemers garanderen. Hetzelfde geldt voor het Verenigd Koninkrijk tijdens de overgangsperiode, die naar verwachting tot eind 2020 zal duren.

Inschrijving en BSN
Het enige dat werknemers uit de EER of Zwitserland hoeven te doen, is zich inschrijven bij de gemeente in Nederland waar zij gaan wonen. Pas nadat ze zich bij de gemeente hebben ingeschreven, kunnen ze een BSN (burgerservicenummer) aanvragen, dat ze nodig hebben om bijvoorbeeld een zorgverzekering te krijgen. U kunt als werkgever het BSN van de werknemer gebruiken als uniek persoonlijk nummer bij het communiceren met overheidsinstanties. Veel bedrijven gebruiken dit nummer ook bij de betaling van het salaris van de werknemer.

Is dat alles wat u hoeft te doen? Misschien wel. Maar afhankelijk van de duur van het verblijf van de werknemers en het specifieke doel ervan (is het alleen voor werk, voor een stage, of voor studie én werk?) moet u misschien ook andere maatregelen treffen. Het is dus altijd een goed idee om de specifieke situatie van de werknemers tot op de bodem uit te zoeken voordat ze hun koffers gaan inpakken.

Werknemers van buiten de EER

Als u een werknemer van buiten de EER of Zwitserland in dienst neemt, wordt het proces ingewikkelder. Er is een bijna eindeloze verscheidenheid aan mogelijke vergunningen, afhankelijk van de nationaliteit van de werknemer die naar Nederland komt en afhankelijk van de afspraken die er zijn tussen het betreffende land van herkomst en Nederland of de EER. Daarnaast verandert de wet- en regelgeving voortdurend – bijna onmogelijk om bij te houden als dat niet uw fulltime baan is. Het is wel aan te raden om u enigszins in te lezen, om een idee te krijgen van de regelingen die het meest gebruikt worden.

Download ons ebook 'Professional Immigration: Where to Start en What to Do'

En kom meer te weten over de mogelijkheden om buitenlandse werknemers naar Nederland te halen.

Download E-Book

Vergunningen voor hoogopgeleide migranten
De meest gebruikte vergunning in Nederland is die voor kennismigranten. Of deze vergunning wordt verleend, hangt af van een groot aantal factoren:

  • De werknemer moet in dienst zijn van een voor het verblijfsdoel van arbeids- en kennismigranten erkende referent;
  • Het bruto maandsalaris moet voldoen aan het voor de kennismigratie geldende looncriterium;
  • Dit bruto maandsalaris is daarnaast marktconform.

De geldende salariscriteria voor kennismigranten in 2020 zijn als volgt:

Let op: deze criteria worden elk jaar opnieuw geïndexeerd. Dit betekent echter niet dat de salarissen van kennismigranten elk jaar dat ze in Nederland werken moeten worden verhoogd. Als u wilt weten of en wanneer dit wel het geval is, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

De uitwerking van inkomensdrempels of salariscriteria is in de praktijk lastiger dan op papier, dus let op. Als werknemers bijvoorbeeld onbetaald verlof nemen, heeft dit gevolgen voor hun inkomen. Het kan zijn dat dit hun inkomen onder de vereiste inkomensdrempel brengt. Hetzelfde geldt voor elke financiële afspraak die in hun contract is vastgelegd die zou kunnen leiden tot inhoudingen op het bruto maandsalaris van de werknemer. Immigratiedeskundigen, zoals Exterus, kunnen u precies vertellen waar u op moet letten.

Het is het meest efficiënt om een specialist in arbeidsmigratie even naar het contract te laten kijken alvorens de vergunningaanvraag te starten. Zij zullen meteen zien wat u moet aanpassen of in de gaten moet houden.

Andere vergunningen en mogelijkheden
Misschien hebt u de mogelijkheid om een werknemer bedrijfsintern over te plaatsen (Intra-Company Transfer), of komt uw toekomstige werknemer in aanmerking voor een Europese Blauwe Kaart (EU Blue Card). Of misschien bestaat er een verdrag tussen het land van herkomst van de werknemer en de EER, waardoor andere vereisten gelden voor de benodigde werk- en verblijfsvergunningen. Er zijn talloze mogelijkheden.

Terug naar het overzicht

Wilt u een expert spreken voor uw grensoverschrijdende arbeidszaken?

Vraag een gratis adviesgesprek aan