Een zorgeloze start voor uw kennismigranten met Exterus

Exterus helpt internationaal opererende bedrijven en kennismigranten bij alle officiële zaken met betrekking tot hun migratie en relocation. Geen gedoe, maar een zorgeloze en energieke start van uw buitenlandse medewerkers.

De beste persoonlijke service én oplossingen

Samen zorgen we ervoor dat uw kennismigranten – zonder gedoe en zonder risico – een goede start kunnen maken.
Wij ondersteunen u rondom de volgende zaken: Verblijfsvergunning, werkvergunning en relocation.

Verblijfsvergunning

Een verblijfsvergunning is nodig indien u langer dan drie maanden in Nederland wilt verblijven, bijvoorbeeld om te werken. Verblijfsvergunningen zijn er in verschillende vormen, maar de belangrijkste procedure voor u als werkgever is de regeling voor kennismigranten. De kennismigrantenregeling is een snelle route, maar geldt alleen voor werknemers van in Nederland, bij IND als ‘erkend referent’, geregistreerde bedrijven. Lonen van betreffende werknemers dienen ook aan een bepaalde salariseis te voldoen.

Exterus helpt bij het aanvragen van diverse soorten verblijfsvergunningen door:

 • het bepalen van de meest gunstigste immigratieprocedure
 • het aanvragen en verlengen van vergunningen voor verblijf als kennismigrant
 • het adviseren omtrent (administratie) verplichtingen met betrekking tot de wet Modern Migratiebeleid
 • het registreren als erkend referent voor de kennismigrantenregeling, voor zowel bestaande ondernemingen als startende ondernemingen

Werkvergunning

Het aanvragen van een werkvergunning is een tijdrovend en complex proces. Wij kunnen dit tijdrovende proces versnellen en alle administratieve rompslomp voor u uit handen nemen.

Wij schakelen direct met de IND en de ambassade, zodat uw werknemer sneller, en via de juiste procedure, in Nederland aan het werk kan. U heeft namelijk als werkgever een tewerkstellingsvergunning nodig voor uw werknemers van buiten de Europese Economische Ruimte (EER), inclusief EU, en Zwitserland. Zonder een dergelijke vergunning is uw werknemer niet toegestaan in Nederland te werken.

Exterus helpt bij het aanvragen van de benodigde werkvergunningen door:

 • het aanvragen en verlengen van vergunningen voor werk als kennismigrant
 • de melding bij grensoverschrijdende dienstverlening

Relocation

Als u als werkgever uw buitenlandse werknemer in Nederland succesvol wilt laten werken moet de werknemer zich vooral thuis voelen in Nederland. Een gelukkige medewerker is doorgaans productiever. Wij helpen expats van het begin tot het einde van hun werktijd in Nederland. Om dit proces optimaal te kunnen faciliteren werken wij samen met gerenommeerde partners. Zo kunnen wij u ondersteunen bij:

 • internationale verhuizing
 • het vinden van (tijdelijke) huisvesting
 • de zoektocht naar geschikte scholen
 • de begeleiding van het bezoek aan de IND en de gemeente
 • het openen van een bankrekening
 • diverse registratieverplichtingen in Nederland

Overige services

Zoekt u een verlengstuk van uw organisatie?
Wij bieden een one-stop shop service rondom de volgende zaken:

Internationale belastingen
en sociale zekerheid

Internationale
salarisadministratie

Erkend referentschap
IND Sponsor

Wilt u uw kennismigranten, expats en andere internationale medewerkers een energieke start bieden?

Neem vandaag nog contact op met Daphne.

CONTACT