Nieuws

We hebben de international hard nodig voor onze economie

17-06-2019

Begin 2019 startte het The Hague International Centre (THIC) een partnerprogramma om kennismigranten een warm welkom te heten en hen een probleemloze start te bieden in Nederland. ‘Exterus is in deze samenwerking een belangrijke partner en een dienstverlener met veel expertise’, vertelt Gerko Visée, adviseur en accountmanager voor THIC. ‘Zij ontzorgen werkgevers en kennismigranten bij alle officiële zaken rondom migratie; van het aanvragen van een werk- en verblijfsvergunning tot en met het verzorgen van de salarisverwerking. Daarnaast werken we samen in het uitvoeren van een aantal onderzoeken die van belang zijn voor internationaal georiënteerde bedrijven in de regio Den Haag.’

KRAPTE OP DE HUIZENMARKT WERKT STAGNEREND OP DE ECONOMIE

‘Op dit moment zijn we bezig met een onderzoek naar huisvesting onder internationals, werkgevers en dienstverleners om te onderzoeken welke obstakels zij tegenkomen in de huizenmarkt. Zij kunnen ons niet alleen vertellen waar woningtekorten zijn in de regio Den Haag, maar ook tegen welke knelpunten internationals aanlopen. Dat geeft ons weer handvatten om te werken aan die huizenmarkt. Wij willen graag meer weten over waar een expat nu tegenaan loopt, omdat we deze kennismigranten heel hard nodig hebben voor onze economie. En omdat ze waarde toevoegen voor de stad. Dankzij de signalen die we krijgen van onze partners, weten we dat deze doelgroep nog onvoldoende bediend wordt als het gaat om wonen in de regio Den Haag. Zij geven aan dat geschikte woningen voor internationals steeds moeilijker te krijgen zijn. Op het moment dat de resultaten van het onderzoek helder zijn, kunnen we dit probleem echt gaan aanpakken.’

DRUK OP INTERNATIONAAL ONDERWIJS NEEMT TOE

Een ander voorbeeld van de samenwerking tussen de partners is het internationaal onderwijs. Den Haag is als internationale stad van Vrede en Recht hard gegroeid. Steeds meer internationale medewerkers verblijven hier met hun gezin. ‘De laatste tijd horen we steeds vaker van werkgevers en dienstverleners dat de druk op de capaciteit van internationale scholen toeneemt’, licht Visée toe. ‘Sommige scholen hebben zelfs een leerlingenstop. Terwijl bijna 45 procent van alle leerlingen die internationaal onderwijs volgen, dit in Den Haag doen. Dit betekent dat Nederland minder aantrekkelijk wordt voor kennismigranten met een gezin. Onvoldoende onderwijscapaciteit wordt zo een belemmering om voor Nederland te kiezen. Deze drempel willen we wegnemen. Daarom hebben we onderzocht wat de capaciteit van de scholen zou moeten zijn. Met werkgevers, dienstverleners en scholen hebben we prognoses gemaakt, knelpunten geïnventariseerd en nagedacht over oplossingen.’

THIC ALS PLATFORM

‘Dat we zaken als woningmarkt en internationaal onderwijs onderzoeken en op de agenda zetten, heeft alles te maken met die zachte landing die we internationals willen bieden’, vervolgt Visée. “Werken aan een betere rechtvaardige wereld doet u in Den Haag”, luidt onze slogan. Den Haag is als stad van Vrede en Recht de bakermat voor grote toonaangevende bedrijven en zakelijke dienstverleners. Veel van deze bedrijven proberen de beste mensen uit de hele wereld aan te trekken. Het is waar de stad Den Haag voor staat, maar het is ook goed voor de economie. Uit internationale studies blijkt dat ’talent’ eerder kiest voor een plek waar het niet alleen goed is om te werken, maar ook om te wonen. Als dat in één stad te vinden is, zullen internationals eerder daar naartoe komen. Daarom heeft Nederland er alle belang bij om deze mensen de best mogelijke begeleiding te bieden.’

EXTERUS ONTZORGT

Met THIC als thuisbasis voor kennismigranten zet Exterus haar expertise al vele jaren in om kennismigranten een warm welkom te geven in Nederland. Dit doet Exterus door de kennismigrant en hun werkgever te ondersteunen en ontzorgen op diverse gebieden. Van ondersteuning bij immigratie, tax en salarisadministratie, tot het vervullen van sponsor- en salarisbetaling. Exterus weet waar het om gaat en speelt een belangrijke rol voor de kennismigrant en het internationaal belang van Den Haag.

Terug naar het overzicht

Wilt u een expert spreken voor uw grensoverschrijdende arbeidszaken?

Vraag een gratis adviesgesprek aan