Blogs

Kiest u voor erkend referentschap of voor payrolling services?

27-11-2020

U hebt de juiste kandidaat voor een functie gevonden en wilt hem of haar naar Nederland laten komen. In de meeste situaties zal uw bedrijf een erkend referent moeten zijn om de juiste werk- en verblijfsvergunning voor de kennismigranten te kunnen krijgen. U kunt echter ook besluiten om met een payrolling bedrijf te werken als erkend referent. In deze blog vertellen we u meer over beide opties.

Voordelen van erkend referentschap

Als erkend referent geniet u de volgende voordelen:
• U krijgt een VIP-behandeling van de IND; uw aanvragen worden sneller behandeld.
• De IND vraagt minder bewijsstukken bij de behandeling van uw aanvragen.
• De IND geeft u toegang tot het Portaal Zakelijk, een snelle manier om uw digitale aanvragen in te dienen.

Hoe wordt u een erkend referent?
Uw bedrijf moet uiteraard aan bepaalde voorwaarden voldoen. Uw bedrijf moet bijvoorbeeld ingeschreven staan in het Nederlandse Handelsregister en er zal worden nagegaan of uw bedrijf volgens bepaalde criteria als financieel betrouwbaar en stabiel kan worden beschouwd, en of het de geldende gedragscode volgt. Deze criteria kunnen gaan over hele kleine details, en zijn bovendien voortdurend aan verandering onderhevig. Als u dit proces probleemloos wilt laten verlopen, is het aan te raden om de hulp in te schakelen van een immigratiedeskundige. Diens hulp kan ook van pas komen bij het verzamelen van alle benodigde informatie voor een vergunningsaanvraag.

Uw verplichtingen
Als u eenmaal een erkend referent bent, bent u ook gebonden aan bepaalde verplichtingen. U hebt informatieplicht richting de IND en dient alle benodigde documenten te administreren en gedurende vijf jaar na beëindiging van het referentschap voor uw werknemer te bewaren. Ook bent u verplicht tot ‘due diligence’ bij de werving en selectie van werknemers en moet u hen informeren over de voorwaarden waaraan zij moeten voldoen om het land binnen te komen en er te verblijven. Ten slotte kan de referent aansprakelijk worden gesteld voor elk illegaal verblijf van de voormalige werknemer na het einde van zijn dienstbetrekking. We zien vaak dat bedrijven de specialistische kennis missen om alle relevante wijzigingen correct te registreren of gewoonweg vergeten ze te melden bij de IND.

Sancties en plaatsing op een zwarte lijst
Het gevolg is vaak dat de IND op zijn minst onregelmatigheden – en in het ergste geval, het niet nakomen van administratieve verplichtingen – moet constateren. Een bedrijf kan in zo’n geval geluk hebben en wegkomen met alleen een waarschuwing, maar boetes van €3000 tot €8000 zijn zeker geen uitzondering op de regel. In het ergste geval verliest het bedrijf zijn status als erkend referent – wat zou betekenen dat alle vergunningen van de expats van wie u de referent bent, niet meer geldig zijn. Bedrijven kunnen zelfs op een zwarte lijst komen te staan.

Wilt u meer informatie? Download ons e-book ‘Professional Immigration: Where to Start and What to Do’.

Audit en rapportage
Als u toevallig een detail of wijziging tegenkomt die niet goed is geregistreerd, kunt u dit het beste zelf zo snel mogelijk melden bij de IND. Hoewel het misschien een overtreding is, zal uw bedrijf minder snel een zware sanctie opgelegd krijgen als u er eerlijk over bent. Daarom is het de moeite waard om een audit te laten uitvoeren; ofwel door uw eigen gespecialiseerde medewerkers (indien aanwezig) ofwel door immigratiedeskundigen. Heeft uw bedrijf een audit nodig? Of wilt u weten of u het risico loopt om een boete van de IND te krijgen? Doorloop onze Immigratie Compliance Check of neem contact met ons op via [email protected]

Als u geen zin hebt in het gedoe van het verwerven en behouden van een erkend referentschap en de verantwoordelijkheden die daarbij komen kijken, kan het een goede optie zijn om met een payrolling bedrijf te werken, zoals Exterus.

Voordelen van het gebruik van een payrolling bedrijf

Door te werken met een payrolling bedrijf kunt u uw buitenlandse werknemers direct in Nederland laten werken, zonder de rompslomp, kosten en verplichtingen die komen kijken bij een erkend referentschap. Het payrolling bedrijf treedt dan op als referent die u de verantwoordelijkheden uit handen neemt, zoals de administratieve en financiële verplichtingen. U kunt ook besluiten om tijdelijk gebruik te maken van een payrolling bedrijf, totdat de aanvraag van uw bedrijf voor erkend referentschap is goedgekeurd.

Het inzetten van een payrolling bedrijf biedt u de volgende voordelen:
• Uw aanvragen worden sneller afgehandeld, aangezien het payrolling bedrijf een erkend referent is.
• Er is minder bewijsmateriaal nodig om uw aanvragen af te handelen, aangezien het payrolling bedrijf een voor de IND betrouwbare bron is.
• U hoeft de kosten voor het verkrijgen van erkend referentschap niet te dragen.
• Geen gedoe met het oplossen van vragen over payroll, 30%-regeling en werk- en verblijfsvergunningen voor werknemers uit het buitenland – het payrolling bedrijf heeft de ervaring en kennis in huis om u hierbij te helpen.

Wilt u meer lezen over de voorwaarden en kosten van het erkend referentschap? Of over de voordelen van het gebruik van een payrolling bedrijf? Download ons e-book ‘Professional Immigration: Where to Start and What to Do’ voor meer informatie. Of neem contact op met de migratiespecialisten van Exterus.

Terug naar het overzicht

Wilt u een expert spreken voor uw grensoverschrijdende arbeidszaken?

Vraag een gratis adviesgesprek aan