Nieuws

Versoepeling inreisverboden vanaf 1 juli 2020

03-07-2020

Inreisverboden opgeheven

De Nederlandse overheid heeft vanaf 1 juli 2020 haar huidige COVID-19 gerelateerde inreisverbod versoepeld. Het inreisverbod wordt opgeheven voor reizigers die bestendig verblijf hebben in:

 • Algerije
 • Australië
 • Canada
 • Georgië
 • Japan
 • Montenegro
 • Marokko
 • Nieuw-Zeeland
 • Rwanda
 • Servië
 • Thailand
 • Tunesië
 • Uruguay
 • Zuid-Korea

Iedere 2 weken, of sneller indien noodzakelijk, zal de lijst van landen worden herzien waarbij onder andere wordt gekeken naar het aantal nieuwe besmettingen.

Voor de overige derde landen blijft de huidige beperking van alle niet-essentiële reizen naar Europa (d.w.z. alle EU-lidstaten, alle leden van Schengen en het VK) van kracht.

Uitzonderingen inreisverbod

Het inreisverbod geldt niet voor diegenen die onder één van de uitzonderingcategorieën vallen: https://www.nederlandenu.nl/reizen-en-wonen/visa-voor-nederland/qas-voor-inreizen-in-nederland.

De volgende reizigers die op basis van hun nationaliteit vrijgesteld zijn van het MVV-vereiste, zijn aan de lijst van uitzonderingscategorieën toegevoegd:

 • Kennismigranten (inclusief EU Blauwe kaarthouders, Intra-Corporate Transferees (ICT-richtlijn) en onderzoekers) en hun gezinsleden;
 • Studenten en hun gezinsleden; en
 • Gezinsleden van Nederlanders (echtgeno(o)t(e), partner, kind).

Dit betekent dat zij naar Nederland mogen reizen. Echter, zij dienen rechtstreeks te vliegen (geen overstap) en de volgende documenten bij zich te hebben:

 • Gezondheidsverklaring (te ontvangen op het vliegveld);
 • Kopie brief IND waarin afgifte verblijfsdocument wordt bevestigd (kennisgeving); en
 • Kennismigranten: ondertekende brief van werkgever waarin het doel van de reis (werk) en de reden waarom de reis noodzakelijk is en niet op een later moment kan plaatsvinden, worden vermeld.
 • Gezinsleden van kennismigranten/ studenten die niet samen met de kennismigrant/ student naar Nederland reizen: kopie kennisgeving/ verblijfsdocument kennismigrant/ student.
 • Gezinsleden van Nederlanders: officiële documenten die de familierelatie bewijzen.

De Nederlandse overheid geeft het dringende advies om bij aankomst in Nederland 2 week in zelfquarantaine te gaan.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben aangaande inreisverboden, aarzel dan niet contact met ons op te nemen ([email protected]).

Terug naar het overzicht

Wilt u een expert spreken voor uw grensoverschrijdende arbeidszaken?

Vraag een gratis adviesgesprek aan