Nieuws

Plichten erkend referent? Doe de check!

09-01-2020

Recent heeft de IND aangegeven strenger te gaan toezien op de naleving van de plichten van erkend referenten. Ervaring leert ons gelukkig dat veel erkend referenten hun administratie op orde hebben. Soms gebeurt het echter dat verplichtingen niet of verkeerd begrepen worden. Of dat er slordigheidsfoutjes gemaakt worden. Bij een controle kan dit tot een waarschuwing en zelfs boetes leiden. In het ergste geval kan zelfs het erkend referentschap worden ingetrokken. Daarom zetten we de plichten graag voor u op een rijtje:

Als erkend referent moet u aan de volgende wettelijke verplichtingen voldoen:

INFORMATIEPLICHT

Dit houdt in dat alle wijzigingen die van invloed kunnen zijn op het verblijfsrecht van de werknemer of voor uw erkenning als referent, tijdig moeten worden gemeld aan de IND. In het algemeen geldt dat dergelijke wijzigingen binnen 4 weken nadat de wijziging heeft plaatsgevonden bij de IND moeten worden gemeld. Behalve een adreswijziging van de erkend referent; deze moet binnen 2 weken aan de IND gemeld worden.

ADMINISTRATIE- EN BEWAARPLICHT

Als erkend referent moet u tenminste tot 5 jaar nadat het erkend referentschap beëindigd is, alle relevante gegevens over de werknemer in de administratie opnemen.

ZORGPLICHT

Als erkend referent bent u verplicht werknemers zorgvuldig te werven en te selecteren. Ook moet u de werknemer op de hoogte brengen van zijn of haar rechten en plichten tijdens diens verblijf in Nederland.

TERUGKEER

Naast bovenstaande plichten is de erkend referent in principe verantwoordelijk voor de terugkeer van de werknemer nadat de werkzaamheden in Nederland beëindigd zijn.

DOE DE CHECK!

Wilt u zeker weten of uw bedrijf als erkend referent nog aan alle plichten voldoet? Dan kunnen wij een audit voor u uitvoeren.

MEER WETEN?

Heeft u nog vragen over erkend referentschap? Of wilt u meer informatie over onze diensten, bijvoorbeeld over de audit erkend referent? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag. Wij zijn Exterus.

Terug naar het overzicht

Wilt u een expert spreken voor uw grensoverschrijdende arbeidszaken?

Vraag een gratis adviesgesprek aan