Nieuws

Inreisverboden verlengd tot 1 juli 2020

17-06-2020

De Europese Commissie (EC) heeft alle EU landen geadviseerd hun huidige COVID-19 gerelateerde inreisverboden te verlengen tot 1 juli 2020. De Nederlandse overheid heeft besloten dit advies op te volgen.

Inreisverboden

Het gaat om een inperking van alle niet essentiële reizen van personen vanuit derde landen naar Europa (d.w.z. naar alle EU-lidstaten, alle leden van Schengen en het VK). De reisbeperking geldt niet voor diegenen die onder één van de uitzonderingcategorieën vallen:

https://www.nederlandenu.nl/reizen-en-wonen/visa-voor-nederland/qas-voor-inreizen-in-nederland.

Diplomatieke posten

Daarnaast zijn de Nederlandse diplomatieke posten in het buitenland tot nader order gesloten. Mits de lokale omstandigheden dit toelaten, kunnen de diplomatieke posten hier echter een uitzondering op maken voor de volgende categorieën personen:

  • Gezinsleden van Nederlanders met een goedkeuring op hun MVV aanvraag voor het verblijfsdoel ‘familie’;
  • Personen met een reeds afgegeven MVV die vanwege de inreisbeperkingen niet binnen de geldigheidsduur van 90 dagen van de MVV naar Nederland konden reizen;
  • Personen van wie de aanvraag voor een MVV is goedgekeurd door de IND, maar voor wie de afspraak bij de Nederlandse diplomatieke post in het buitenland is geannuleerd.

Of de Nederlandse diplomatieke post de MVV kan afgeven is afhankelijk van de lokale omstandigheden. Nederlandse diplomatieke posten kunnen de consulaire afdeling mogelijk niet openen wegens een lockdown of andere lokale beperkingen met betrekking tot de volksgezondheid en/of veiligheid. Wij adviseren u dan ook direct contact op te nemen met de betreffende diplomatieke post in het buitenland om na te vragen of de MVV kan worden afgegeven.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over inreisverboden, aarzel dan niet contact met ons op te nemen ([email protected]).

Terug naar het overzicht

Wilt u een expert spreken voor uw grensoverschrijdende arbeidszaken?

Vraag een gratis adviesgesprek aan