Nieuws

Enkele fiscale maatregelen uitgelicht

26-09-2018

Na de presentatie van het Belastingplan 2019 tijdens Prinsjesdag komt er veel informatie op u af. Het roept ongetwijfeld vragen op. En u vraagt u vast af welke maatregelen nu écht relevant zijn voor u en welke gevolgen hebben voor uw organisatie. Als uw fiscale adviseur hebben wij enkele fiscale maatregelen (gelden vanaf 2019) uitgelicht.

INKOMSTENBELASTING

Tarief box 1

De tarieven en het inkomen van de vier schijven van box 1 wijzigen naar respectievelijk 36,65 procent (0 – 20.384 euro), 38,10 procent (meer dan 20.384 – 34.300 euro), eveneens 38,10 procent (meer dan 34.300 – 68.507 euro) en 51,75 procent (meer dan 68.507 euro).

Eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait voor woningen van meer dan 75.000 euro wordt verlaagd naar 0,65 procent. Tot en met 2023 wordt het eigenwoningforfait stapsgewijs verlaagd naar 0,45 procent. Het eigenwoningforfait voor woningen van meer dan 1.060.000 euro blijft 2,35 procent.

Eigenwoningforfait uitzendregeling

Voor het belastingjaar 2018 wordt het eigenwoningforfait bij toepassing van de uitzendregeling met terugwerkende kracht verlaagd naar 1,15 procent.

Hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrenteaftrek wordt verder afgebouwd tot 49 procent. Vanaf 2020 wordt de hypotheekrenteaftrek versneld afgebouwd in vier stappen van drie procentpunt naar 37,05 procent in 2023.

Persoonsgebonden aftrek

Het aftrektarief van de persoonsgebonden aftrek volgt vanaf 2020 het afbouwtraject van de hypotheekrenteaftrek. De persoonsgebonden aftrek bestaat onder meer uit de uitgaven voor onderhoudsverplichtingen, specifieke zorgkosten, aftrekbare giften en nu nog de scholingsuitgaven en de uitgaven voor monumentenpanden.

Conserverende aanslag voor lijfrente en pensioenen bij emigratie

Bij emigratie naar een land waarmee Nederland een exclusieve woonstaatheffing over lijfrenten respectievelijk pensioenen heeft afgesproken, kan alleen een conserverende aanslag worden opgelegd over de lijfrentepremies die in aftrek zijn gebracht tussen 1 januari 1992 en 1 januari 2001 en na 15 juli 2009 respectievelijk de pensioenpremies die onbelast zijn gebleven na 15 juli 2009.

Tarief Box 2

Het box 2-tarief gaat gefaseerd omhoog van 25 procent naar 26,25 procent in 2020 en 26,9 procent in 2021. Dit is een kleinere stijging dan aangegeven in het Regeerakkoord.

Verliesverrekening box 2

De voorwaartse verrekening van verliezen in box 2 wordt verkort van negen naar zes jaar, conform de voorwaartse verliesverrekening in de vennootschapsbelasting.

Box 3

Het heffingsvrije vermogen wordt verhoogd tot 30.360 euro per persoon. Het forfaitaire rendement van de vermogensschijven wijzigt naar 1,94 procent (30.360 – 102.010 euro), 4,45 procent (102.010 – 1.020.096 euro) en 5,60 procent (meer dan 1.020.096 euro).

Algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting wordt verhoogd met 184 euro naar 2.477 euro (na indexatie). De afbouw van de algemene heffingskorting wordt steiler.

Arbeidskorting

De maximale arbeidskorting wordt verhoogd met 111 euro naar 3.399 euro (na indexatie). Het afbouwpercentage wordt verhoogd naar 6 procent.

Heffingskorting buitenlandse belastingplichtigen

Niet-kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen die inwoner zijn van een EU-lidstaat, de EER, Zwitserland of de BES-eilanden, krijgen wettelijk recht op het belastingdeel van de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). Hetzelfde geldt in principe voor buitenlandse belastingplichtigen die een onderneming drijven met behulp van een vaste inrichting in Nederland. De hoogte van het belastingdeel van de arbeidskorting en de IACK wordt gebaseerd op het wereldarbeidsinkomen.

LOONBELASTING

Verkorting 30%-regeling

De maximale looptijd van de 30%-regeling wordt verkort van acht naar vijf jaar, ook voor werknemers die al gebruikmaken van de 30%-regeling. Voor de mogelijkheid om de werkelijke extraterritoriale kosten onbelast te vergoeden zal ook worden uitgegaan van een maximumperiode van vijf jaar.

Overgangsrecht schoolgelden

Aan expats die door de verkorting van de 30%-regeling worden geraakt, mogen schoolgelden voor het schooljaar 2018/2019 nog wel onbelast worden vergoed, onder voorwaarde dat de schoolgelden binnen de oorspronkelijke looptijd vergoed of verstrekt worden.

DIVIDENDBELASTING

Dividendbelasting

De dividendbelasting wordt per 2020 afgeschaft. Op hetzelfde moment wordt voor dividenden naar landen met een laag winstbelastingtarief (lager dan 7 procent), landen op de EU non-coöperatieve lijst en in misbruiksituaties een nieuwe bronheffing op dividenden ingevoerd.

BRONBELASTINGEN

Bronbelasting op rente en royalty’s

Per 2021 wordt een nieuwe bronbelasting ingevoerd op uitgaande rente- en royaltybetalingen naar landen met een laag winstbelastingtarief (lager dan 7 procent), landen op de EU non-coöperatieve lijst en in misbruiksituaties.

OVERIG

Belastingrente

Er wordt geen belastingrente in rekening gebracht als de aangifte inkomstenbelasting voor 1 mei is ingediend en de aanslag conform die aangifte wordt vastgesteld. Bij de erfbelasting geldt een soortgelijke regeling bij een tijdig verzoek om een aanslag of bij een tijdige aangifte.

Klik hier voor het overzicht

Wilt u graag een toelichting op de maatregelen en hoe deze uitpakken in uw specifieke situatie? Neem contact op met ons fiscale team via +31 88 185 00 00. U vraagt naar Jantiene van der Velden – Fels of Jahir Dijks.

Terug naar het overzicht

Wilt u een expert spreken voor uw grensoverschrijdende arbeidszaken?

Vraag een gratis adviesgesprek aan