Cliënt Identificatie

In het kader van de strijd tegen het witwassen en financiering van terrorisme is de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme van toepassing op diensten die door ons als belastingadviseur, salarisadministrateur en/of betaaldienstverlener geleverd worden. Deze wet implementeert richtlijn EU 2015/849 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en financiering van terrorisme. Op grond van deze wet dient Exterus b.v. (Exterus) voorafgaand aan het verrichten van onze diensten de cliënt te identificeren. Tevens bestaat een verplichting om zogenaamde ongebruikelijke (financiële) transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland. In dergelijke situaties is het ons niet toegestaan de cliënt te informeren over de gedane melding.

Binnenlandse rechtspersonen kunnen worden geïdentificeerd met behulp van een uittreksel uit het Handelsregister of een akte van een notaris. Indien het een buitenlands rechtspersoon betreft, kan de identiteit vastgesteld worden door een uittreksel van het Handelsregister van het land van herkomst of op basis van in het internationale bedrijfsleven aanvaarde documenten, gegevens of informatie die als geldige identificatiemiddelen door de wet van het land van herkomst erkend worden. Daarnaast is het vereist om de identiteit van degene die voor de rechtspersoon optreden te verifiëren en de namen en de geboortedatum op te slaan.

Van binnenlandse en buitenlandse rechtspersonen dient, in de meeste gevallen, ook de uiteindelijk belanghebbende (ultimate beneficial owner (UBO)) te worden geïdentificeerd. Hieronder wordt verstaan de natuurlijke persoon die, direct of indirect, meer dan 25% bezit van, of anderszins zeggenschap heeft over, de cliënt.

Natuurlijke personen kunnen worden geïdentificeerd op basis van een paspoort. Indien de cliënt of UBO gekwalificeerd is als een politiek prominent persoon, zal aanvullend onderzoek uitgevoerd moeten worden.
Identificatie en verificatie is onderdeel van onze klantacceptatieprocedure, waarin tevens een risicoprofiel van de client en de opdracht voor Exterus zal worden gemaakt.

Indien u vragen heeft over de implementatie van de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financiering Terrorisme door medewerkers van Exterus en onze klantacceptatieprocedure, neem dan contact op via [email protected].