Auteur archieven: admin

BMW FINANCIAL SERVICES – HR ADVISOR

KENNISPARTNER “Exterus is een zeer betrokken partner met veel kennis van zaken. Ze geven duidelijke uitleg in begrijpbare taal. Ik krijg altijd het gevoel dat ze bereid zijn een stapje extra te zetten. Er staat een vast team tot onze beschikking waardoor we elkaar steeds beter leren kennen. Ze adviseren op proactieve wijze en attenderen…

SAMSUNG SDS – HR MANAGER

PARTNER “Exterus is sterk in het ondersteunen bij het opzetten van payroll administraties, zij zijn een adviseur met kennis van zaken. Wij zien Exterus echt als partner, bijna als collega. Met name de specifieke kennis m.b.t. onze Aziatische expats is voor ons van toegevoegde waarde. Naast payroll geven zij ook belasting- en immigratie advies voor…

COVID-19 Corona update 18 mei 2020

De Europese Commissie (EC) heeft alle EU landen geadviseerd hun huidige COVID-19 gerelateerde inreisverboden te verlengen tot 15 juni 2020. De Nederlandse overheid heeft besloten dit advies op te volgen. Het gaat om een inperking van alle niet essentiële reizen van personen vanuit derde landen naar Europa (d.w.z. alle EU-lidstaten, alle leden van Schengen en…

De WagwEU: het waarom, wanneer en hoe.

Het zal je vast niet ontgaan zijn dat werknemers en zelfstandigen die vanaf 1 maart 2020 vanuit EER-lidstaten en Zwitserland werkzaamheden in Nederland komen verrichten, in beginsel moeten worden aangemeld in het nieuwe meldingsportaal van het Ministerie van SZW. De meldingsverplichting voor uitzendingen vanaf 1 maart 2020 staat niet op zichzelf, het is slechts een…

Nieuwe inkomenseisen kennismigranten

Aan het begin van een nieuw jaar is het altijd goed om te kijken of er veranderingen zijn in de wetgeving rondom kennismigratie. Daarom informeren we u graag over zo’n verandering: de looncriteria voor 2020. Om een verblijfsvergunning in Nederland te kunnen krijgen of behouden, moeten migranten een minimum salaris ontvangen. Hiervoor gelden in 2020…

Plichten erkend referent? Doe de check!

Recent heeft de IND aangegeven strenger te gaan toezien op de naleving van de plichten van erkend referenten. Ervaring leert ons gelukkig dat veel erkend referenten hun administratie op orde hebben. Soms gebeurt het echter dat verplichtingen niet of verkeerd begrepen worden. Of dat er slordigheidsfoutjes gemaakt worden. Bij een controle kan dit tot een…

Hebben uw werknemers recht op de 30% regeling? Doe de check!

Heeft u werknemers van buiten Nederland die in Nederland voor uw bedrijf werken? Of heeft u vanuit een bedrijf buiten Nederland medewerkers uitgezonden om in Nederland te werken? Dan maken deze werknemers waarschijnlijk extra kosten, bijvoorbeeld voor levensonderhoud of voor het inrichten van hun woning. Deze zogenoemde extraterritoriale kosten mag u als werkgever onbelast aan…

Timing is everything

Ben je HR-manager en werkzaam binnen een internationale organisatie en heb je het afgelopen jaar maandelijks op gezien tegen de salarisadministratie? Dan ben je niet de enige. Veel HR managers ervaren dit onderdeel van hun werk om tal van redenen als een ware worsteling. Het ontbreekt hen bijvoorbeeld aan een goede adviseur. Of de huidige…

Vestigingsklimaat in Nederland biedt MKB volop kansen

Internationalisering wordt steeds belangrijker voor bedrijven om het hoofd te kunnen bieden aan de concurrentie. Vooral voor het (grotere) MKB speelt de beschikbaarheid van internationale kennismedewerkers een belangrijke rol. Snel anticiperen op strategische kansen, met de juiste kennis beslissingen nemen en internationale mogelijkheden signaleren en verkennen. Door deze ontwikkeling groeit de behoefte aan internationaal georiënteerde…