Regeling tussen Nederland en Duitsland omtrent toedeling belastingheffing over ontslagvergoedingen vindt geen toepassing - EXTERUS
Friday, 06 January 2017

Regeling tussen Nederland en Duitsland omtrent toedeling belastingheffing over ontslagvergoedingen vindt geen toepassing

De Hoge Raad heeft op 6 januari 2017 geoordeeld dat de regeling tussen Nederland en Duitsland waarin de toedeling van het recht tot belastingheffing over ontslagvergoedingen nader is geregeld niet ten nadele van de belastingplichtige mag worden toegepast. Kort gezegd is de omstandigheid dat Duitsland (een gedeelte van) de ontslagvergoeding niet in de belastingheffing betrekt geen bijzondere omstandigheid die een andere verdeling van de heffingsbevoegdheid over de ontslagvergoeding rechtvaardigt. Hierdoor blijft de verdeling van de heffingsbevoegdheid over ontslagvergoedingen zoals afgesproken in het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland van toepassing.

Benieuwd of het gewezen arrest gevolgen voor uw situatie heeft? Neem dan contact met ons op.

    © 2015 EXTERUS