Archive - EXTERUS

Archive

2017
04 DecSalariscriteria 2018 kennismigrantenregeling en Blauwe Kaart
06 JanRegeling tussen Nederland en Duitsland omtrent toedeling belastingheffing over ontslagvergoedingen vindt geen toepassing
02 JanExterus opent nieuwe vestiging in Amsterdam
02 JanHappy New Year!
2016
20 DecGeindexeerde salariscriteria 30%-regeling voor 2017
16 DecSalariscriteria 2017 kennismigrantenregeling en Blauwe Kaart
14 SepNederland sluit sociale zekerheidsverdrag met China
04 MayHeffingvrij vermogen in box 3 ook van toepassing voor buitenlands belastingplichtigen
08 MarArrest Hoge Raad inzake houdbaarheid 150 kilometer-eis van de 30%-regeling
08 JanVacature salarisadministratiepraktijk
04 JanGeindexeerde salariscriteria 30%-regeling voor 2016
2015
16 DecSalariscriteria 2016 kennismigrantenregeling en Blauwe Kaart
23 OctConclusie Advocaat-Generaal inzake houdbaarheid 150 km-eis van de 30%-regeling
05 JunOok Eerste Kamer stemt in met nieuw belastingverdrag Nederland - Duitsland
06 MayExterus breidt salarisdienstverlening uit met betaalservice
03 MarUitzendregeling strikt toegepast: eigen woning blijft in box 3 na einde verhuur gedurende periode van uitzending
03 MarTweede Kamer stemt unaniem in met de Wet Aanpak Schijnconstructies
27 FebHof van Justitie: 150-km-grens in 30%-regeling niet strijdig met EU-recht
19 FebGeen werkvergunning nodig voor Japanse onderdanen
03 JanGeindexeerde salariscriteria 30%-regeling voor 2015
2014
23 DecFijne Feestdagen!
12 DecOok opdrachtgevers verantwoordelijk voor betalen cao-loon
09 DecSalariscriteria 2015 kennismigrantenregeling en Blauwe Kaart
04 DecNieuwe vacatures immigratie-, aangifte- en salarisadministratiepraktijk
26 NovHerziening keuzeregeling voor buitenlands belastingplichtigen gaat per 1 januari 2015 in
26 NovBuitenlandse student die in Nederland woont heeft geen recht op 30%-regeling
26 NovRisico werkgever betaling WW-uitkering bij uitzending buitenland
06 OctVerrekeningen en inhoudingen op maandsalaris kennismigranten
06 OctArrest Hof van Justitie grensoverschrijdende dienstverrichting met uitzendkrachten (Essent-zaak)
06 OctiPad is communicatiemiddel en geen computer
03 OctWat is voor de WKR noodzakelijke apparatuur?
03 OctVAR wordt straks Beschikking geen loonheffing
12 SepLegesverlaging IND per 1 september 2014 voor minderjarige kinderen
02 SepKennismigrant: lager salaris tijdens wettelijk onbetaald verlof toegestaan
22 JulWerkkostenregeling (WKR) per 1 januari 2015 definitief
16 MayStrengere eisen aan uitzendbureaus
16 MayOordeel Rechtbank Den Haag: crisisheffing hoge lonen is toelaatbaar
29 AprVacature (junior) salarisadministrateur
16 AprBehandeling buitenlandse sociale verzekeringen in nieuw besluit
08 AprPilot kort verblijf kennismigranten is regulier beleid geworden
08 AprStopzetten automatische incasso IND per 1 april 2014
08 AprWijziging aanvraag tewerkstellingsvergunning per 1 april 2014
07 AprOordeel Europese Commissie: 150 kilometergrens voor 30%-regeling mag niet
31 MarArtikel Fenedexpress 'uitzenden personeel'
04 MarVaststelling identiteit personeel ten behoeve van inleners- en ketenaansprakelijkheid
18 FebBelastingdienst controleert streng op afgegeven VAR-WUO
05 FebWoning is na verhuur tijdens periode van uitzending weer aan te merken als eigen woning
31 JanEen nieuw jaar: een nieuwe stijl, een nieuwe website!
15 JanEigenwoningforfait 2014
14 JanEenmalige teruggaaf basispremie WAO/WIA 2013
06 JanInvoering Registratie Niet Ingezetenen per 6 januari 2014
02 JanAfschaffing meldplicht EU-burgers
02 JanRoemenen, Bulgaren vrij op de arbeidsmarkt
01 JanGeindexeerde salariscriteria 30%-regeling voor 2014
2013
11 DecSalariscriteria en looncomponenten kennismigrantenregeling en Blauwe Kaart
02 DecUitbetalingen voortaan op één rekeningnummer
28 NovAsscher: Ook opdrachtgever aansprakelijk voor cao-loon
15 NovHoge Raad: inspecteur weigerde onterecht 30%-regeling buitenlandse tandarts
14 NovOvergangsregeling ontslaggeld ook voor banksparen
12 NovStrengere voorwaarden vergunning buitenlandse werknemer
11 NovGeen 30% regeling voor jonge Belgische voetballer
06 NovArbeidsmarktaantekening mvv-sticker voor kennismigranten en wetenschappelijk onderzoekers
05 NovRitten naar Oostenrijk voor zakelijk bezoek in combinatie met skivakantie vormen privéritten
22 OctVerduidelijking overgangsmaatregel afschaffing stamrecht en aanscherping 80%-regeling
16 OctRuim 90 miljoen euro aan boetes opgelegd aan malafide uitzendbureaus
07 OctHof geeft bruikbare omschrijving van begrip schaarste bij 30%-regeling
27 SepStamrechtvrijstellingen: de situatie vanaf 2014
26 SepUitvoeringsproblemen dreigen bij afkoop stamrecht
12 SepFinanciën publiceert nieuw vraag-en-antwoordenbesluit 30%-regeling
06 SepInspectie SZW: Uitzendbureaus vervalsen certificaat
22 AugZelfstandige ondernemers uit het buitenland makkelijker aan de slag in Nederland
20 Aug3,3 miljoen aan boetes en naheffingen voor malafide uitzendsector
02 JulGeen tewerkstellingsvergunning nodig voor buitenlandse werknemer in kennisindustrie
26 JunLooptijd 30%-regeling: aanvulling in Handboek Loonheffingen
26 JunDefinitie ingekomen werknemer 30% regeling: fout in het Handboek Loonheffingen
25 JunCirca 10.000 bezwaarschriften tegen crisisheffing
28 MayVerzoek om verlegging inhouding loonheffingen
28 May150-kilometergrens in 30%-regeling niet in strijd met Europees recht
03 MayTewerkstellingsvergunning nog maar een jaar geldig
26 AprCentraal adres voor bezwaren crisisheffing
05 AprBeantwoording Kamervragen over samenloop crisisheffing en levensloopregeling
04 Apr30%-regeling ook bij tweede gelijktijdige dienstbetrekking
18 Mar5 miljoen aan boetes voor malafide uitzendbureaus
07 MarWerkgevers hoeven geen crisisheffing over opname uit levensloopregeling te betalen
07 MarCrisisheffing botst met levensloopregeling
26 FebGeen 30%-regeling voor Duitse tandarts
19 Feb16% crisisheffing mogelijk strijdig met Europees recht
13 FebWeekers geeft extra uitleg over aanpassingen in 30%-regeling
17 Jan30%-regeling ook toepasbaar op inkomstenbelasting
11 JanWijzigingen 30%-regeling met betrekking tot 150 km-vereiste
2012
18 DecInkomenscriteria voor kennismigranten in 2013
14 NovGeen recht op 30%-regeling voor naar Afghanistan uitgezonden militair
03 OctEXTERUS en Belastingdienst ondertekenen overeenkomst 30%-regeling
24 SepGeen 30%-regeling voor buiten loondienst werkende Nederlandse tandarts
10 SepHarde aanpak top 100 malafide uitzendbureaus
06 SepUitspraken over tandartsen en de 30%-regeling lopen uiteen
15 AugRegistratieplicht voor uitzendbureau's en personeelsintermediairs
01 AugCrisisheffing van 16%
23 JulGeen 30%-regeling voor reeds in Nederland werkzame Belg
04 FebIn Nederland wonende Duitser komt niet in aanmerking voor 30%-regeling
2011
07 DecKort verblijf als kennismigrant
01 DecDefinitieve wijzigingen in de 30%-regeling
01 DecInkomenscriteria voor kennismigranten in 2012
25 NovFiscale behandeling bijdragen aan Indiase sociale zekerheid
25 NovSociale zekerheidsverdrag met India: gedetacheerde werknemers
14 NovUpdate 30%-regeling: salariseis verlaagd naar EUR 50.000
10 NovNieuw belastingverdrag met Zwitserland
27 OctSociale zekerheidsverdrag met India
27 OctBelastingverdrag met Hongkong
21 SepUpdate: aanpassing voorwaarden 30%-regeling
09 SepAankondiging samenwerking EXTERUS en i-Mobility
08 SepAanpassing voorwaarden 30%-regeling
2010
08 DecInkomenscriteria voor kennismigranten in 2011
18 OctFD Gazellen Award 2010
09 AprSchriftelijke vastlegging toepassing 30%-regeling
20 JanBesluit inzake materieel werkgeverschap
2009
22 DecInkomenscriteria voor kennismigranten in 2010
25 NovZakelijke delegatie uit de provincie Shaanxi in China
19 NovVerhoging leges kennismigrantenregeling uitgesteld
19 NovAutomatische herberekening heffingsrente
19 NovLeges kennismigrantenregeling verhoogd
26 OctSociale zekerheidsovereenkomst met India
02 OctBeperking heffingsrente
14 SepSociale zekerheidsverdrag met Japan
14 SepKomst Evert Roeten
14 SepEXTERUS verhuist
14 Sep30%-regeling voor kennismigranten
14 SepFiscale behandeling bijdragen aan Japanse sociale zekerheid
14 SepTussentijdse toetsing voorwaarden 30%-regeling
14 SepWest-Holland Foreign Investment Agency Nieuwsbrief editie Maart 2009
© 2015 EXTERUS